Minule jsme si představili cíle. Dnes se podíváme na všechny zbývající typy jednotek, tj. typy mount, automount, swap, timer, socket, device, slice a scope.

Typ mount

Jednotky typu mount slouží pro správu připojených souborových systémů. Jejich jména odpovídají cestě, kam je souborový systém připojen, kde lomítka jsou nahrazena pomlčkou a první lomítko je vynecháno (kromě /, který se jmenuje -.mount). Domovskou složku proto pojmenujeme  home.mount.

 

I u tohoto typu jsou sekce install a unit stejné. Definujeme v nich tedy např. cestu k dokumentaci či závislosti. Kromě běžných závislostí se ještě nastavují automatické závislosti (required a after/before) dle hierarchie souborového systému. Pokud tedy máme jednotky home.mount a home-knezi.mount, druhá jednotka má automaticky nastaveno:

After=home.mount
Required=home.mount

V sekci mount definujeme především What, Where a Type, které určují po řadě, které zařízení chceme připojit, kam se připojuje (toto pole musí odpovídat jménu) a typ souborového systému. Parametrem Option můžeme ještě nastavit přepínače dostupné pro mount -o. Příklad takové jednotky je níže:

[Unit]
SourcePath=/etc/fstab
Documentation=man:fstab(5) man:systemd-fstab-generator(8)
Before=local-fs.target
Requires=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
After=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

[Mount]
What=/dev/sda7
Where=/mnt/home
Type=ext4
Options=rw,relatime,data=ordered

Na příkladu také vidíme, že /mnt/home je vytvořen automaticky ze souboru /ect/fstab. K tomuto slouží tzv. generátory, které umožňují vytvářet jednotky dynamicky při startu počítače. Systemd je vytváří ještě před načtením již existujících jednotek, díky čemuž jsou k dispozici velmi brzy po startu počítače a je možno s nimi pracovat jako se standardními jednotkami. S jedním generátorem jsme se již setkali, konkrétně vytváření virtuálních jednotek ze SysV init skriptů je realizováno přesně generátorem.

Dalším generátorem je systemd-fstab-generator, který čte soubor /etc/fstab a generuje z nich jednotky typu mount. Proto není nutné pro každý disk vytvářet novou jednotku, ale stačí mít správně nakonfigurovaný fstab.

Se souborovým systémem jsou spojeny ještě dva další typy. Prvním je automount, který lze použít pro připojování souborových systémů, až když jsou opravdu potřeba. Pokud např. chceme připojit /mnt/disk až při prvním přístupu, vytvoříme jednotku mnt-disk.automount, které opět musíme nastavit parametr Where odpovídající jménu. Navíc musí existovat jednotka mnt-disk.mount, která připojuje daný souborový systém a v případě přístupu do cesty /mnt/disk bude aktivována. Zároveň je také možné nastavit parametrem TimeoutIdleSec, který definuje, za jak dlouho se při nečinnosti mnt-disk.mount deaktivuje a tedy dojde k odpojení souborového systému.

Pro úplnost ještě zmiňme typ swap, který slouží pro definování stránkovacího souboru. Opět funguje dynamické vytváření přímo z fstabu a protože je swap většinou nastaven již při instalaci, málokdy je nutné s tímto typem vůbec pracovat.

typ časovač

Pro spouštění procesů v pravidelných intervalech se dříve používal cron. V systemd pro tuto úlohu existuje typ časovač. Pokud chceme jednotku logrotate.service (více o této službě v některém z následujících dílů seriálu) spouštět pravidelně, vytvoříme časovač logrotate.timer. Princip je podobný jako v případě automount s tím rozdílem, že shoda jmen je doporučena. Můžeme specifikovat pomocí parametru Unit službu, která bude aktivována při uplynutí intervalu časovače.

V sekci Timer se nastaví přesný interval spouštění. Následující parametry určují, za kolik vteřin má být časovač aktivován od:

OnActiveSec
poslední aktivace samotného časovače
OnUnitActiveSec
poslední aktivace služby
OnUnitInactiveSec
poslední deaktivace služby
OnBootSec
nastartování počítače

Vhodnou kombinací OnBootSec a OnActiveSec můžeme zajistit aktivaci za nějakou dobu po startu stroje a další aktivaci v zadaném intervalu. Argumenty jsou ve tvaru definovaném v man systemd.time, jako argument proto stačí jen číslo udávající počet vteřin. Také můžeme použít čísla s příponami (např. 5h 30min).

Další možností je aktivovat časovač v zadaný datum. Můžeme použít formát podobný konfiguraci cronu. Tedy napíšeme datum a ty položky, které chceme, aby se opakovaly, nahradíme hvězdičkou. Kupříkladu *-*-2 12:00:00 odpovídá každému druhému dni v měsíci ve dvanáct hodin. Kromě toho je možné použít hodnoty jako hourly, daily, weekly. Seznam všech je v man systemd.time  sekce calendar events.

[Unit]
Description=Daily rotation of log files

[Timer]
OnCalendar=daily
AccuracySec=12h
Persistent=true

V příkladu výše bude jednotka logrotate.service spouštěna každý den. Parametr AccuracySec říká, že jednotka se může spustit kdykoliv během dvanácti hodin kolem požadovaného intervalu (tedy to říká, že není důležité, kdy přesně se spustí). Persistent určuje, že pokud by se časovač během doby vypnutí počítače alespoň jednou měl spustit, bude spuštěn okamžitě při startu.

typ path

Typ path slouží k monitorování souborového systému. Tato jednotka bude aktivována, nastane-li nějaká akce, např. složka přestane být prázdná, či nějaký soubor bude vytvořen. V našem příkladu kdykoliv se ve složce /home/knezi/in objeví nějaký soubor, bude přesunut do /tmp, protože parametr DirectoryNotEmpty zajistí, že kdykoliv je složka neprázdná, bude aktivována jednotka  move2tmp.service.

home-knezi-in.service

[Path]
DirectoryNotEmpty=/home/knezi/in
Unit=move2tmp.service

move2tmp.service

[Service]
Type=Oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "mv /home/knezi/in/* /tmp"

Další užitečné možnosti jsou PathExists (cesta existuje, jednotka je spuštěna ve chvíli, kdy je vytvořen příslušný soubor nebo složka). PathExistGlob navíc testuje existenci libovolného souboru definovaného expanzním výrazem (angl. glob pattern) – tedy je možno použít hvězdičku či hranaté závorky. Je vhodné poznamenat, že typ path je realizovaný pomocí inotify a trpí tak stejnými neduhy, např. není možné monitorovat NFS.

Typ socket

Socket obecně slouží ke zprostředkování komunikace mezi procesy. Ta může být realizována pomocí posílání paketů, kdy každý proces dostane svůj port, nebo speciálním FIFO souborem, který se chová jako fronta. Tedy do něj procesy zapisují data a proces, kterému tento soubor patří, z něj čte ve stejném pořadí, v jakém byla data zapsána. Systemd pro tento mechanismus zavádí další typ jednotky – socket. Ten kromě jiného umožňuje spouštění obslužného procesu až ve chvíli, kdy je potřeba.

Ukažme si modelový příklad. Budeme chtít, aby služba move2tmp.service přijímala data a zapisovala je postupně do souboru /tmp/tmp. K tomu slouží následující kód, který si hned vysvětlíme:

move2tmp.c

#include "systemd/sd-daemon.h"
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv) {
  int socket = SD_LISTEN_FDS_START + 0;

  int fd=open("/tmp/tmp", O_WRONLY|O_APPEND);
  char buf[128];
  while(read(socket, buf, 127)!=-1) {
    write(fd, buf, strlen(buf));
  }

  close(fd);
  close(socket);

  return 0;
}

move2tmp.service

[Service]
ExecStart=/home/knezi/.localbin/move2tmp.bin

move2tmp.socket

[Socket]
ListenFIFO=/tmp/socket

Pokud spustíme příkazy systemctl start move2tmp.service a poté echo Funguji my sockety > /tmp/socket, v souboru /tmp/tmp se objeví námi zapsaný text.

Ve chvíli, kdy aktivujeme jednotku move2tmp.socket, vytvoří se speciální soubor /tmp/socket, který bude naším socketem. O aktivaci služby move2tmp.service se nestaráme – aktivuje se sama, až bude potřeba. Po jejím skončení dojde k deaktivaci. Díky tomu služba opravdu běží, jen když něco dělá.

V momentě, kdy zapíšeme do /tmp/socket, aktivuje se move2tmp.service, která ihned spustí zkompilovanou binárku move2tmp.c. Protože je služba aktivovaná socketem, systemd zároveň spuštěnému procesu předá adresu na pole file deskriptorů všech socketů, které jsou k dispozici. Pak již jen přečteme data a připíšeme je na konec souboru.

Příklad je samozřejmě trochu umělý a slouží spíše pro demostraci. Reálně by se musely ošetřit ještě chyby. Zároveň také tiše předpokládáme, že dostaneme právě jeden socket. Pro skutečný počet předaných socketů můžeme použít funkci sd_listen_fds.

Co se týče konfigurace socketu, opět platí konvence o stejném jméně. Spouštěnou službu je však možné změnit parametrem Service. Parametr ListenFIFO říká, že chceme vytvořit socket jako soubor a zároveň určuje cestu k tomuto souboru. Pokud bychom chtěli poslouchat na daném portu, můžeme použít parametr ListenStream. Pro přesnější detaily si dovolím čtenáře odkázat do man systemd.socket. Ještě si všimněme, že jméno socketu není nikde v kódu obsluhy, pokud jej budeme chtít změnit, stačí změnit jednu řádku konfigurace socketu.

Typy device, slice, scope

Typ device reprezentuje některá zařízení. Automaticky se vytvářejí ty, které mají v udev nastavený tag systemd. Tento typ nemá žádnou sekci device, a proto se nejčastěji používá pro definici závislostí.

Typ slice je určen pro hierarchické omezování zdrojů počítače. Tomuto nastavíme omezení (např. na velikost alokované RAM) a poté určíme, které služby budou spouštěny v této skupině. Všechny spuštěné dohromady se pak musí dělit o stanovené prostředky. Pokud budeme mít jednotky user.slice a user-knezi.slice, tak jednotka user-knezi.slice (a tedy dohromady všechny v ní spuštěné) sdílí prostředky s ostatními, které jsou spuštěny v  user.slice.

S typem slice souvisí scope, který je vytvářen pouze programově za běhu. Slouží ke slučování již běžících procesů, které nejsou spravovány žádnou jednotkou. Pomocí tohoto je pak možné omezovat jejich systémové zdroje stejně jako u jednotek.

Tím jsme vyčerpali dnešní téma a zároveň probrali všechny typy jednotek. Příště se podíváme na všeobecná nastavení systemd.

Zdroj: https://www.root.cz/clanky/nebojte-se-systemd-zbyvajici-typy-jednotek/

CookiesAccept

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie a poodné technologie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o nakládání s obobními údaji: ZDE

Souhlasím!
Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Podobné

Created and designed by lunux.net
With help of Pixelsparadise.com